Reklama

poniedziałek, 7 grudnia 2015

Budynki powinny stanowić kluczowy element planu UE dotyczącego redukcji CO2

Według Grupy VELUX nowe i wymagające remontu budynki powinny odgrywać istotną rolę w redukcji CO2 i zmniejszeniu zużycia energii.

Grupa VELUX realizuje plan zredukowania własnej emisji CO2 o połowę do 2020r. w porównaniu z 2007r. W Polsce od 2010r. udało się zmniejszyć emisję CO2 o 36 procent, dzięki polityce środowiskowej w polskich fabrykach VELUX.


W budynkach tkwi duży potencjał oszczędności energii
Opierając się na doświadczeniach z realizowanych projektów, Grupa VELUX podkreśla znaczenie budynków w działaniach na rzecz ratowania środowiska i rozwiązywania problemów klimatycznych.

- W walce z ograniczeniem zużycia energii i emisji CO2 pomija się często budynki. Obecnie odpowiadają one za 40% zużycia energii w Europie. Szczególną uwagę powinniśmy zwrócić na budownictwo mieszkaniowe. Na podstawie 21 projektów budowlanych w 12 krajach europejskich wykazaliśmy, że można budować obiekty spełniające standardy z roku 2020 przy wykorzystaniu powszechnie dostępnych dziś technologii. Nasze domy nazywamy aktywnymi, są bardzo energooszczędne, ale również niezwykle zdrowe i w każdym aspekcie przyjazne dla środowiska — mówi Jacek Siwiński, dyrektor generalny VELUX Polska.

Istotną rekomendacją Grupy VELUX jest zwrócenie większej uwagi na modernizację budynków pod kątem spełnienia norm energetycznych. 90 procent budynków, z których będziemy korzystać w 2050r., już powstało, a większość z nich wymaga remontu, aby podnieść komfort i poprawić efektywność energetyczną. Obecnie całkowite zużycie energii w europejskich budynkach odpowiada za 37% emisji CO2. Aż 75 procent istniejących budynków wymaga poprawy w obszarze efektywności energetycznej.

- Większy nacisk na efektywność energetyczną budynków z pewnością przyczyni się do ograniczenia zużycia energii oraz emisji gazów cieplarnianych na świecie i sprawi, że utrzymamy właściwy kurs. Jeżeli uda się nam jeszcze bardziej zredukować zużycie energii, będzie to ogromny sukces — zaznacza dyrektor generalny VELUX Polska.

Remont za przystępną cenę - projekt RenovActive
Koszty remontu to często spora bariera dla właścicieli domów. Grupa VELUX zauważa potrzebę pokazania, że koszty te można zredukować. Aby tego dowieść, zaangażowała się w remont budynku jednorodzinnego w Brukseli, po przystępnej cenie i tak, by spełniał normy energetyczne zakładane na 2020r. Obiekt, który w tej chwili nie nadaje się do zamieszkania, zostanie przekształcony w komfortowy, zdrowy dom o znakomitych parametrach. Remont przyczyni się do ograniczenia emisji dwutlenku węgla, ponieważ zużycie energii spadnie o 79 procent. Założenia remontu wyznaczają zasady Active House (aktywnego budownictwa) z uwzględnieniem jakości architektonicznej budynku, efektywności energetycznej, zdrowia, komfortu, dobrego samopoczucia oraz korzyści dla środowiska naturalnego. Zostały one opracowane przez Grupę VELUX wraz z towarzystwem budownictwa społecznego „Le Foyer Anderlechtois”. Obu stronom zależy głównie na poprawie jakości życia mieszkańców oraz zwiększeniu efektywności energetycznej budynków. Remont zakończy się wiosną 2016r.

Remonty przeprowadzane w celu dostosowania budynków do norm energetycznych mogą przyczyniać się w dużej mierze do rozwiązywania problemu zmian klimatycznych.

Źródło: VELUX
Foto: VELUX