Reklama

środa, 31 sierpnia 2016

Perspektywa 2021: nowe standardy energetyczne domów jednorodzinnych

Polskie budownictwo stoi przed sporymi wyzwaniami. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE dotycząca charakterystyki energetycznej budynków niesie za sobą potrzebę wielu zmian w zakresie ich energooszczędności. Najważniejsze z nich wejdą w życie w 2021r., jednak spełnienie wymagań może nastąpić w oparciu o już dziś dostępne technologie i materiały budowlane.

Przepisy wynikające z dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków są wprowadzane stopniowo. Pierwsze zmiany zaczęły obowiązywać od początku 2014r., kolejne wejdą w życie wraz z rozpoczęciem przyszłego roku. Wszystkie budynki, których pozwolenie na budowę zostanie wydane po 1 stycznia 2017r. muszą spełniać zaostrzone warunki techniczne, m.in. zamontowane w nich okna elewacyjne powinny posiadać współczynnik przenikania ciepła nie większy niż 1,1 W/(m2K). W 2021r. wartość ta spadnie do 0,9 W/(m2K). Wiele z dostępnych na rynku wyrobów stolarki otworowej spełnia już te wytyczne. Warunkiem do ich osiągnięcia jest jednak prawidłowy montaż.

Czas na energooszczędność
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków została w Polsce wdrożona poprzez rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie, a także rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Na podstawie tych aktów prawnych zaostrzają się przepisy dotyczące izolacyjności termicznej przegród (okien i drzwi zewnętrznych). Przekroczony nie może zostać również wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Od 2014r. nie może on przekraczać 120 kWh/(m² × rok) w przypadku domów jednorodzinnych, zaś począwszy od 2017r. może wynosić maksymalnie 95 kWh/(m² × rok). W 2021r. wskaźnik EP budynku jednorodzinnego nie będzie mógł być wyższy niż 70 kWh/(m² × rok).

Zapisy w praktyce oznaczają, że od 2021r. będzie można budować domy niemalże w całości spełniające kryteria wymagane obecnie dla budynków energooszczędnych. Dotychczas zainteresowanie materiałami do budowy takich domów przejawia w Polsce stosunkowo niewielka grupa inwestorów – głównie bardziej świadomych, którzy widzą dłuższą perspektywę i myślą również o kosztach eksploatacji. Zmiany nie dotyczą jednak wyłącznie projektowanych budynków. Nowe warunki techniczne obowiązują także w przypadku istniejących obiektów, w których planowane są roboty budowlane.

Budujesz dziś, zyskujesz w długiej perspektywie
Budynki są największymi „konsumentami” energii i odpowiadają za ponad 40 procent jej zużycia. W Polsce nadal sporo domów jednorodzinnych zużywa więcej energii na ogrzewanie, niż wynika to z projektu budowlanego. Aby poprawić ten stan rzeczy i spełnić wymagania wynikające z zapisów, ważna jest nie tylko właściwa izolacja termiczna, ale także redukcja mostków termicznych, często powstających na styku stolarki otworowej z murem.

W nowe realia budowlane dobrze wpisują się nowoczesne systemy montażowe umożliwiające zamontowanie okna w warstwie ocieplenia – rekomendowanej technice instalacji, która do budownictwa standardowego przeniknęła z budownictwa pasywnego.

Każda przegroda zewnętrzna budynku musi być szczelna i powinna ograniczać niekontrolowaną infiltrację powietrza. Przy inwestycji w wysokiej jakości stolarkę okienną i grubą warstwę ocieplenia – a takie właśnie rozwiązania zapewniają spełnienie nowych standardów energetycznych – wysunięcie okna jest wręcz koniecznością, aby zlikwidować mostki termiczne – mówi dr inż. Karol Kożuch z firmy AIB, producenta rozwiązań izolacyjnych.

Do montażu okien w takiej technologii przeznaczony jest system Simplex firmy AIB, którego sercem są termoizolacyjne profile, przyklejane do lica muru jednoskładnikowym, hybrydowym klejem montażowym i dodatkowo trwale łączone przy użyciu dedykowanych wkrętów. Zastosowanie rozwiązania klejonego, poza dużą wytrzymałością połączenia, zapewnia również szczelność. System został opracowany tak, aby jego montaż był prosty i nie wymagał skomplikowanych operacji, a zastosowane materiały zapewniają podparcie nawet najcięższego okna.

Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków wymusza zmiany, których wejście w życie mogłoby być kwestią dłuższego czasu. Spełnienie wytycznych wymaga przygotowania od inwestorów, producentów i wykonawców, a także instytucji rządowych, które pracują nad programami wspierającymi energooszczędne inwestycje budowlane. Stosowanie przemyślanych rozwiązań, w których poszczególne komponenty dopełniają się, tworzy budownictwo efektywne energetycznie. Montaż okien w strefie izolacji jest niezbędnym elementem tej energooszczędnej całości.

Źródło: AIB
Foto: AIB